ÜGYFÉLKÁRTYA KEDVEZMÉNY PROGRAM BELÉPÉSI NYILATKOZAT
– HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az adatkezelő neve, címe: Beautyrobic Kft. – 1033 Budapest, Búza utca 10.

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség): Békési Brigitta, [email protected]

Az adatkezelő honlapja: www.beautyrobic.hu

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja: név: kártyatulajdonos azonosítása, e-mail cím: kapcsolattartás és kártyatulajdonos azonosítása, lakcím: kártyatulajdonos azonosítása, születési idő: személyre szabott ajánlatok biztosítása és születésnapi köszöntő, telefonszám: kapcsolattartás, ruhaméretek: egyedi edzőruhák készítéséhez

Adatfeldolgozó igénybevétele: Netlient Kft., 2600 Vác, Háló köz 3.

A személyes adatok tárolásának időtartama: (ajánlott időtartam) Az utolsó rögzített vásárlói aktivitást követő 2 év után a kártya inaktívvá válik, ettől kezdve kizárólag tárolás történik, majd a következő 5 év elteltével, ha a kártyatulajdonos nem kéri a kártya újra aktiválást, megtörténik az adatok törlése.

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,

c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá

d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve

e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az [email protected] e-mail címen.

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: [email protected]). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (www.beautyrobic.hu) a láblécben/fejlécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://beautyrobic.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Ügyfél a belépési lap aláírásával kijelenti, hogy az Ügyfélkártya Kedvezmény Programban részt kíván venni az alábbiak szerint:

Tudomásul veszi, hogy jelen szándéknyilatkozat önkéntes elhatározás alapján történő kitöltésével és aláírásával jogosultságot szerez az Ügyfél részére kiállított Ügyfélkártya használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Kijelenti továbbá, hogy az Ügyfélkártya Kedvezmény Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kapott, a részvétel feltételeit elfogadta (Ügyfélkártya Kedvezmény Programismertető).

Elfogadja, hogy az Ügyfélkártya Kedvezmény Programban kizárólag az Ügyfélkártya felmutatásával jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Beautyrobic Kft. a megadott adatokat az Ügyfélkártya programban való részvétel céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat a Beautyrobic Kft. harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A Beautyrobic Kft. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Beautyrobic Kft. a belépési lapon leírt személyes adatainak kezelését végezze.

Kijelenti, hogy a megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járul hozzá.

Elfogadja, hogy a Beautyrobic Kft. nem vállal felelősséget az ügyfélkártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben az Ügyfélkártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles azt a Beautyrobic Kft-nek haladéktalanul jelezni.

Kelt: Budapest, 2018. november 26.

0
    0
    Kosár
    A kosarad üres! :( Vissza a webshopba